Vuxengradering 6-1 kyu

Krav för kyu gradering vuxna

Anvisningar för tillämpning
Teknikerna ska gå att identifiera, text skilja ikkyo från nikkyo.
Gör OMOTE och URA omväxlande tills annat sägs av examinatorn. Det ska tydligt framträda vad som är OMOTE och URA.

Korrekt etikett ska visas under hela graderingstillfället. Det innebär även att man är ren, har ren keikogi, visar respekt för sin partner samt övriga personer i dojon.

En korrekt utförd teknik ska innehålla position, balansbrytning samt kast eller fasthållning. Dessa delar ska logiskt hänga ihop.

Från och med 3:e Kyu ska teknikerna när så är tillämpligt kunna visas både statiskt och i rörelse.
Tori ska ej vara öppen för neddragningar eller kunna bli störd i sin teknik pga bristande hållning eller position.

Fasthållningstekniker ska alltid avslutas med teknikanpassad OSAE, utom vid jiyuwaza.

All användning av Jo, Bokken eller Tanto kräver koncentration och exakthet, detta måste framgå av utförandet.
6 KYU – ROK KYU
Ukemi (Mae, Ushiro) Ikkyo Undo (Mae, Ushiro) Shikko (Mae) Tai Sabaki (Irimi tenkan, Tenkan, Kaiten)
Tachi waza:
Shomen Uchi ­ Iriminage (ura)
Ai Hanmi Katate Dori – Ikkyo
Katate Dori (Gyakuhanmi) – Taino-tenkan-ho, shihonage
Suwariwaza:
Ryote Dori – Kokyoho

5 KYU – GOKYU
Inkl 6 Kyu Tobikoshi Ukemi(hopp fall) Ikkyo Undo (Shiho) Shikko (Mae, Ushiro) Bokken Kihon (1-4)
Tachi waza:
Ryote Dori – Tenchinage
Ai Hanmi Katate Dori – Kote gaeshi (ura)
Shomen Uchi – Ikkyo
Katate Dori – Kaiten nage, nikyo
Kata Dori – Ikkyo
Katate Ryote Dori – Kokyo nage
Suwariwaza:
Shomen Uchi – Iriminage (ura)

4 KYU – YONKYU
Inkl 5 KYU Ikkyo Undo (Happo) Shikko (Kaiten) Bokken kihon (1-7) Jo Kihon (1-10)

Tachiwaza:
Chudan Tsuki – Kotegaeshi (ura)
Ryote Dori – Kokyonage
Yokomen Uchi – Shihonage, Ikkyo
Katate Ryote Dori – Ikkyo
Katate Dori – Ikkyo, Nikyo, Uchikaitennage, sotokaitennage, Kokyoho
Kata Dori – Sankyo

Suvari waza: Shomen Uchi – Ikkyo

3 KYU – SAN KYU
Inkl 4 KYU Jo Kihon (20 former, hidari/migi) Både tori och ukeroll ska visas

Suwariwaza:
Shomen Uchi – Ikkyo, Nikyo
Kata Dori – Ikkyo
Hanmi-Handachiwaza:
Katate Dori – Shihonage, Kaitennage

Tachiwaza:
Katate Ryote Dori – Iriminage, Kotegaeshi
Shomen Uchi – Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, kokyonage
Kata Dori – Yonkyo
Chudan tsuki – Nikyo
Yokomen Uchi – Iriminage, Udekiminage, kokyonage, Nikkyo
Katate Dori – Koshinage (minst två former)

Ushirowaza:(statiskt)
Ryote Dori – Ikkyo, Kokyonage

2 KYU – NIKYU
Inkl 3 KYU Bokken Uchikomi (hanmi, zengo, shiho, happo) Bokken Uchikomi Tsuki (hanmi, zengo, shiho, happo) Bokken Uchikomi Fumikomi Tsuki (hanmi, zengo, shiho, happo) 13 no Jo (hidari/migi)

Suwariwaza:
Shomen Uchi – Sankyo, Yonkyo, Gokyo
Yokomen Uchi – Iriminage

Hanmi-handachiwaza:
Ryote Dori – Shihonage
Shomen Uchi – Iriminage, Nikyo
Tsuki – Kotegaeshi (ura)

Tachiwaza:
Kata Dori – Menuchi – Ikkyo
Katate Dori – Hiji kime osae, Kaiten osae
Kata Dori – Kokyonage
Muna Dori – Shihonage
Yokomen Uchi – Nikkyo, Gokyo
Tsuki – Iriminage, Kaitennage, Shihonage
Ryote Dori – Yonkyo
Katate Ryote Dori – Kokyoho

Ushiro waza(statiskt):
Ryote Dori – Kotegaeshi
Ryo Kata Dori – Kokyonage, Ikkyo
Katate Kubi Jime – Kokyonage

1 KYU – IKKYU
Inkl 2 KYU Jo Kihon (i rörelse framåt/bakåt med växlande av sida) 22 no Jo (hidari/migi) 31 no Jo (hidari/migi) Suwariwaza:
Kata Dori Menuchi – yonkyo
Shomen Uchi – Jiyu waza

Hanmi-handachiwaza:
Yokomen Uchi – Nikkyo
Katate Dori – Ikkyo
Ushiro Ryo Kata Dori – Kokyonage, Kotegaeshi, Sankyo

Tachiwaza:
Muna Dori – Uchi kaiten sankyo
Katadori Menuchi – Shiho nage
Katadori Menuchi – Kote gaeshi
Katate Dori – Jiyu waza
Shomen Uchi – Koshinage
Yokomen Uchi – Juji garame
Yokomen Uchi – Jiyu waza
Tsuki – Ushirokiotoshi
Tsuki – Jiyuwaza

Ushirowaza (statiskt):
Eri Dori – Ikkyo
Ryo Hiji Dori – Kotegaeshi
Ushiro Kakae – Kokyonage
Katate Kubi Jime – Sankyo, Koshinage
Ryote Dori – Jujigarame, Shihonage