Aikidovapen

I Aikido använder vi oss av träning med vapen för att förbättra tekniken och då främst vandringstav Jo och träsvärd bokken,men även med tanto träkniv. Bokken är träsvärd som simulerar en japansk katanasvärd och en jo är vandringskäpp som även simulerar spjut eller en gevär med bajonet. &nbrsp; Vi har tre jo-kator, serier av tekniker med vandringsstaven som kallas Jo. Ofta tränar vi i en serie av tekniker som kallas kata.
  
Vi har tre jo-kator, serier av tekniker med vandringsstaven som kallas Jo.
Kobayashi Hiroaki 13 jo kata
Kobayashi Hiroaki 22 jo kata
Kobayashi Hiroaki 31 jo kata
  
Joövningar som man gör i par med sin träningskompis:
Vi har 20 Jo grundtekniker som vi kallar Jo Suburi
Kobayashi Jo Awase
Kobayashi Shinkumijo
  
Bokken övningar som man gör i par med sin träningskompis:
7 grundläggande tekniker med bokken svärd som vi kallar Bokken Suburi av Morihiro Saito
5 Kumi Tachi by Saito Sensei
Kobayashi Dojo Bokken awase
Kobayashi Dojo Kumitachi
Kumi Tachi Hennka Ken no Ri
Kumi Tachi Hennka Tai no Ri
  
PDF Instruktioner
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Här kan du ladda ner en instruktion för 7 bokken suburi övningar.
Här kan du ladda ner en instruktion för 20 Jo-Suburi.
Här kan du ladda ner en instruktion för 10 shin Kumi Jo
Här kan du ladda ner en instruktion för 5 Kumitachi