Graderingar

GRADERINGSTEKNIKER

Teknikerna ska gå att identifiera och en ikkyuo ska tydligt kunna skiljas ifrån en nikkyo eller en kote gaeshi.
Gör en Omote, en Ura, en höger och en vänster omväxlande tills annat sägs. Det ska tydligt framträda vad som är Omote och Ura.

Korrekt budoetikett ska visas under hela graderingstillfället. Det innebär även att man är ren, har ren dräkt, (keikogi), visar respekt för sin partner, vapen samt övriga personer i dojon.

En korrekt teknik ska innehålla bra position, balansbrytning av uke innan kast eller fasthållning. Dessa beståndsdelar ska logiskt hänga ihop och se ut att de fungerar.

Den som försvarar sig Tori ska ej vara öppen för neddragningar, kontringar eller kunna bli störd i sin teknik pga bristande hållning eller position.

Fasthållningstekniker ska alltid avslutas med fasthållning OSAE, utom vid jiuwaza där rörelse är i fokus.

Aikido bukiwaza, vapentekniker Tachidori, Tantodori och Jodori ska alltid avslutas med att Tori har kontrollen över Bokken, Tanto eller Jo. All användning av Jo, Bokken eller Tanto kräver koncentration och exakthet, detta måste framgå av utförandet.

Graderna 12:e Kyu tom 7:e Kyu 

Är barn/ungdomsgrader.
Varje grad visas genom färgmarkering (band/remsa) på bältet. Åldersgruppen är 5-12 år.
Målsättningen är att 5-12-åringarna byter grad varje termin.
Eleverna tillåts fortsätta med vuxengrader även om de inte är 13 år fyllda.
Åldersskillnaderna medför stora olikheter avseende kroppsfunktioner och socialt beteende mellan de enskilda eleverna.
Stort hänsynstagande till dessa faktorer medför att varje elev träder in i graderingsystemet på en nivå som förväntas motsvara just denne elevs individuella förutsättningar och ”position” i gruppen.

Graderna 6:e Kyu tom 4:e Dan

Är vuxengrader. Från  13 års ålder graderar man sig med vuxengrader.
För att erhålla 1:a Dan måste man vara 15 år fyllda.
Alla utdelade grader är godkända av Svenska Budo & Kampsportsförbundet och därigenom godkända av Aikikais huvudsäte Hombu Dojo i Japan och det Internationella Aikidoförbundet.

Detta medför att graderna är giltiga Aikikaigrader i hela världen. Samtliga Dangrader registreras på Hombu Dojo.

Alla grader bedöms enligt de riktlinjer och regelverk Svenska Budo & Kampsportsförbundet stadgat samt i enlighet med det träningsutbud Iyasaka Aikidoklubb erbjuder.

Målsättningen är att eleven normalt bereds möjlighet att byta Kyugrad två gånger per år. Stor hänsyn tas till träningsintensitet samt enskilda förutsättningar.

Kyugrader visas normalt inte med färgade bälten, utan eleven bär vitt bälte tom 1:a Kyu. Efter att ha uppnåt graden av den 3:e Kyu börjar eleven bära Hakama. Svartbälte shodan 1:a Dan erhålls normalt tidigast ett år efter att eleven erhållit 1:a Kyu. Graden nidan 2:a Dan erhålls normalt tidigast två år efter 1:a Dan. Graden sandan 3:e Dan erhålls normalt tidigast tre år efter 2:a Dan. Graden yondan 4:e Dan erhålls normalt tidigast fyra år efter 3:e Dan

 

Iyasaka Instruction Series på Youtube:

>> Aikido Barnträning

>> Aikido kroppstekniker Taijutsu

>> Aikido vapen Jo/Bokken/Tanto