Aikido är en ung kampkonst med gamla rötter

Aikido är en modern kampkonst med gamla rötter som utvecklades i Japan efter andra världskriget av Morihei Ueshiba(1883-1969). Efter att ha tränat flera japanska stridskonster ville han utveckla en kampkonst som inte gick ut på att slåss och besegra sin motståndare utan att utvecklas tillsammans.För att kunna utvecklas tillsammans genom att använda färdigheter från traditionell […]

Träning och träningstider

Våra träningstider är: Tisdagar Barngrupp (7-10 år) kl 18:00-19:00 Ungdomsgrupp (11-13 år) kl 19:00-20:00 Vuxna (14 år och uppåt) kl 20:00-21:15 Torsdagar Vuxna (14 år och uppåt) kl 20:00-21:30 Vi tillämpar fri gästträning för medlemmar från klubbar som behandlar våra medlemmar på samma vis. Avgift: Kostnaden för träningen är uppdelad i två delar: medlemsavgift och […]

Krav för gradering vuxna

Anvisningar för tillämpning Teknikerna ska gå att identifiera. Gör OMOTE och URA omväxlande tills annat sägs. Det ska tydligt framträda vad som är OMOTE och URA. Korrekt etikett ska visas under hela graderingstillfället. Det innebär även att man är ren, har ren keikogi, visar respekt för sin partner samt övriga personer i dojon. En korrekt […]