Träningsdräkt och träningsutrustning

DRÄKTER
Träningskläder: Barn – ungdom – vuxna.

Aikidodräkt, Gi

Träningsutrustning och Aikidovapen

Bokken, träsvärd

Tanto, träkniv

Jo – stav,