Träningsutrustning

Bokken, träsvärd

Tanto, träkniv

Jo – stav,