Rullstolsaikido

Självförsvar
I januari 2019 år körde RBU Rörelsehindade barn och ungdom kurs i självförsvar med Bratislav Stankovic, Stefan Ternow och Magnus Olsen från Lilla Nakaima Aikidoklubb. Nakaima aikidoklubb startade verksamheten med rullstolsaikido och RBU Stockholm sedan våren 2018. Kursen handlar både om hur man kan försvara sig när man sitter i rullstol men är även en trevlig social umgängesform. Det behövs inga förkunskaper och du som är ungdom och använder rullstol är välkommen att delta. Här kan du se en kort film från det tillfället