Barngraderingar

Aikido Krav för gradering för barn
Anvisningar för tillämpning
Graderna 12:e Kyu tom 7:e Kyu är barn/ungdomsgrader.
Varje grad visas genom färgmarkering (band/remsa) på bältet.
Barnåldersgruppen är 6-12 år.

Målsättningen är att 5-9-åringarna byter grad en gång per år.
10-12-åringarna kan klara att byta grad verje termin.
Eleverna tillåts fortsätta med vuxengrader även om de inte är 13 år fyllda.
Graderna 6:e Kyu tom 4:e Dan är vuxengrader.
Senast från och med sitt 13:e levnadsår graderar man sig till vuxengrader.
För att erhålla 1:a Dan måste man vara 15 år fyllda.

12 KYU – Röd bältesmarkering red bältesmarkering
Ukemi, falltekniker(Ushiro ukemi, bakåtfall)
Tachi waza (kroppstekniker):
Ai Hanmi Katate dori – Ikkyo
Ai Hanmi Katate dori – Irimi nage

11 KYU – Gul bältesmarkering gul bältesmarkering
Ukemi
– Mae (Mae ukemi Framåtfall
– Ushiro ukemi Bakåtfall)

Ikkyo-Undo (Mae Framåt)
Shikko Mae (Knägång Framåt)

Tachi waza (kroppstekniker):
Katate dori – Taino-tenkan-ho
Katate dori – Kokyo nage
Shomen Uchi – Irimi nage
Kata Dori – Ikkyo

10 KYU – Orange bältesmarkering orange bältesmarkering
Tobi koshi ukemi
Ikkyo undo (mae, ushiro)
Shikko (mae, ushiro)
Tai Sabaki (Irimi tenkan, tenkan)

Tachi waza (kroppstekniker):
Kata dori – Ikkyo
Kata dori – Nikyo
Katate dori – Kaiten nage
Tsuki – Kote gaeshi
Yokomen uchi – Kokyo nage
Ryote dori – Tenchi nage

Suvari waza:
Shomen Uchi – Irimi nage

09 KYU – Grön bältesmarkering grön bältesmarkering
Aiki-Taido aikido uppvärmnings gymnastik
Shikko (mae framåt, ushiro bakåt, kaiten vändning)
Ikkyo-Undo (shiho)
Budoetiketten ska eleven kunna lära andra.

Suwariwaza:
Shomen uchi – Ikkyo
Shomen uchi – Kote gaeshi

Tachi waza (kroppstekniker):
Katate ryote dori – Kokyo nage
Ryote dori – Kokyo nage
Chudan tsuki – Ikkyo
Chudan tsuki – Nikyo
Yokomen uchi – Shiho nage

Ushiro waza:
Ryote dori – Kokyo nage
Ryote dori – Irimi nage

08 KYU – Blå bältesmarkering blå bältesmarkering
Ikkyo undo (8 happo, ikkyo undo i åtta riktningar)

Suwari waza:
Shome uchi – Ikkyo,
Shomen uchi – Nikyo

Tachi waza (kroppstekniker):
Yokomen uchi – Iriminage
Kata dori – Kokyo nage
Katate dori – Sankyo
Katate ryote dori – Kokyo ho,
Katate ryote dori – Futari dori

Ushiro waza:
Ryote dori – Ikkyo
Ryote dori – Nikyo

07 KYU – Brun bältesmarkering brun bältesmarkering
Suwari waza:
Kata dori – Nikyo
Ryote dori – Kokyoho

Tachi waza (kroppstekniker):
Kata dori – Koshi nage (ingång som Ikkyo)
Tsuki –Yonkyo, (ingång som Ikkyo)
Tsuki –Kokyo nage(ingång som Ikkyo)
Tsuki –Koshi nage (ingång som Ikkyo)
Kata dori – Iriminage
Katate ryote dori – Futari dori (2 olika)

Ushiro waza:
Katate-Kubi Jime – Sankyo
Katate-Kubi Jime – Kokyo nage