Svartbältesgradering

Anvisningar för tillämpning
Teknikerna ska gå att identifiera. Gör OMOTE och URA omväxlande tills annat sägs. Det ska tydligt framträda vad som är OMOTE och URA. Korrekt etikett ska visas under hela graderingstillfället. Det innebär även att man är ren, har ren keikogi, visar respekt för sin partner samt övriga personer i dojon. En korrekt teknik ska innehålla postion, balansbrytning samt kast eller fasthållning. Dessa beståndsdelar ska logiskt hänga ihop. Teknikerna ska när så är tillämpligt kunna visas både statiskt och i rörelse. Tori ska ej vara öppen för neddragningar eller kunna bli störd i sin teknik pga bristande hållning eller position. Fasthållningstekniker ska alltid avslutas med OSAE, utom vid jiyuwaza. Tachidori, Tantodori, Jodori och Jowaza ska alltid avslutas med att Tori har kontrollen över Bokken, Tanto eller Jo. All användning av Jo, Bokken eller Tanto kräver koncentration och exakthet, detta måste framgå av utförandet. För att erhålla 1:a Dan måste man vara 15 år fyllda.
1 dan shodan
Buki waza:
Bokken Awase (1-7)
Jo Awase (1-8)
Suwari waza:
Shomen uchi – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage
Tsuki – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi,Iriminage
Hanmi-handachi waza:
Shomen Uchi – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kote gaeshi, Irimi nage
Katate Dori – Shiho nage, Kaiten nage (uchi, soto)
Tachi waza:
Ryote Dori – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Shihonage, Kokyonage, Tenchinage
Kata Dori – Men uchi – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage, Kokyonage
Chudan Tsuki – Sankyo, Yonkyo, Irimi nage
Kata Dori – Kokyo nage, Nikyo
Katate Ryote Dori – Kokyoho
Ushiro waza:
Ryote dori – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shiho nage, Juji garame, Koshi nage
Katate Kubi jime – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo,Irimi nage, Juji garame, Koshi nage
Henka Oyou waza:
Suwari waza-kokyoho (3 olika sätt)
Renzoku waza(2 olika sätt per teknik):

Shomen uchi -Ikkyo Kokyo nage:
Shomen uchi -Ikkyo Kote gaeshi:
Shomen uchi -Ikkyo Irimi nage:
Shomen uchi -Ikkyo Shiho nage:
Jiyuwaza (OBS flöde, ej osae):
Tori waza – Under ca 1 minut ska olika tekniker från olika greppattacker visas i rörelse
Uchi waza/Tsuki waza – Under ca 1 minut ska olika tekniker från olika slagattacker visas i rörelse

2 DAN – NIDAN
Buki waza:
Inkl Shodan
Kumi Jo (1-10)
Kummi tachi(1-5)
Tanto dori:
Shomen Uchi – Iriminage, Gokyo, Kote gaeshi
Yokomen Uchi – Shihonage, Sankyo, Gokyo
Tsuki – Kokyo ho, Kote gaeshi, Nikyo
Kata dori – Tsuki
Ushiro – Eri Dori (En teknik från vardera formen)
Suwari waza:
Yokomen Uchi – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kote gaeshi, Irimi nage
Katate Dori – Ikkyo, Nikko, Sankyo, Yonkyo, Kote gaeshi, Irimi nage
Hanmi-handachi waza:
Kata Dori – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Irimi nage
Ushiro -Ryo Kata Dori – Kokyo nage, Ikkyo, Sankyo, Kote gaeshi
Tachi waza:
Katate Ryote Dori – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kote gaeshi, Irimi nage, Shiho nage
Katate Ryote Dori – Kokyo nage (2 olika)
Yokomen Uchi – Koshi nage (3 olika)
Yokomen Uchi – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kaiten nage
Katate Ryote Dori – Kokyo ho
Jodan Tsuki – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kote gaeshi, Shiho nage, Kaiten nage, Kaiten osae, Ude garami
Ushiro waza:
Ryo Hiji Dori – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Aikiotoshi
Ryo Hiji Dori – Kokyonage (3 olika)
Ryote Dori – Jiyuwaza
Henka Oyou waza:
Katate Ryote Dori – Kokyoho (3 olika)
Muna Dori (med vridning i greppet) – Ikkyo, Nikyo
Muna Dori (med vridning i greppet) – Iriminage (2 olika)
Kaeshi waza: Shomen Uchi – Kote gaeshi, Ikkyo, Nikyo (2 olika)
Futari dori (statiskt): Shiho nage, Kokyo nage (2 olika)
Ninin gake: Jiyu

3 DAN – SANDAN
Buki waza:
Inkl Nidan
Kummi Tachi Henka (Ken-no-ri)
Ki-Musubi-No-Tachi
Tanto dori:
Shomen Uchi – Gokyo, Iriminage
Shomen Uchi(med greppet som i Tsuki) – Nikyo
Yokomen Uchi – Kote gaeshi, Shiho nage, Gokyo
Tsuki – Ikkyo, Iriminage, Hijikimeosae
Kata Dori-Tsuki, Ushiro-Eri Dori(Två tekniker från vardera formen)
Tachi dori:
Shomen Uchi, Yokomen Uchi, Tsuki (3 olika tekniker från vardera formen)
Jo dori:
Shomen Uchi, Tsuki (3 olika tekniker från vardera formen)
Jo waza(olika grepp): 5 olika tekniker
Suwari waza:
Muna Dori – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Irimi nage
Shomen Uchi – Jiyu waza
Yokomen Uchi – Jiyu waza
Hanmi-handachi waza:
Katate Ryote Dori – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Irimi nage, Kote gaeshi
Shomen Uchi – Jiyu waza
Yokomen Uchi – Jiyu waza
Tachi waza:
Ryo Kata Dori – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, kokyo nage
Ryote Dori – Kokyo nage (5 olika)
Jodan Tsuki – Jiyu waza
Chudna Tsuki – Jiyu waza
Ushiro waza:
Kakae – Ikkyo, Aiki otoshi, Kokyo nage (2 olika)
Hagai Jime – Irimi nage
Henka Oyou waza:
Renzoku Waza (2 olika sätt per teknik):
Shomen Uchi – Ikkyo-Jiyu (minst 3 tekniker)
Shomen Uchi – Nikyo(ura) – Koshi nage
Shomen Uchi – Nikyo(ura) – Jiyu (minst 2 tekniker)
Shomen Uchi – Sankyo(ura) – Jiyu (minst 3 tekniker)
Kaeshi waza:
Shomen Uchi – Irimi nage, Shiho nage, Sankyo(ura) (2 olika sätt på varje teknik)
Futari dori (statiskt): Ikkyo, Nikyo, Yonkyo, Kokyo nage (2 olika)
Sannin Gake: Jiyu Jiyu

4 DAN – YONDAN
Buki waza:
Inkl Shodan, Nidan, San dan
Kummi Tachi-Henka Waza (Tai-no-ri)
Ken-Tai-Jo (1-7 med kastversioner i förekommande fall)
Tonvikten läggs på JIYU-WAZA
Geri Dori, försvar mot spark: 3 tekniker
Sannin Dori: 3 olika
Yonnin Gake – försvar mot tre anfallare: Jiyu