Kontakt

NAKAIMA AIKIDOKLUBB

TRÄNINGSLOKAL:
Bredängshallen,
Ingång B2, M-rum nedre Budo.
Concordiavägen 12, 127 34 Skärholmen

E-post: aikido@nakaima.se
Telefon: 070 – 750 77 23

Organisationsnummer: 802422-4373,
RF-nr: 39055,
SBK-nr: 1594

NAKAIMA AIKIDOKLUBB
PLUSGIROKONTO FTG 40 20 53-3

LÄMNA MEDDELANDE