Medlemsinformation

Praktisk information om träning och medlemskap

Medlemsavgiften för 2023 är 150kr betalas en gång per år

Träningsavgift för höstterminen är 330kr för barn och unga.

Träningsavgift för vuxna är 550 kr/termin

 

Man betalar in via plusgiro till

NAKAIMA AIKIDOKLUBB
PLUSGIROKONTO FTG 40 20 53-3

 

Sprid kunskap om Nakaima Aikidoklubb

Här kan du ladda ner en affisch som du kan skriva ut och hänga upp i skolan, arbetsplatsen eller på

föreningsinformationstavlorna där du bor:

A4 Annons för vuxna

A4 Annons för barn