Våra instruktörer

Henrik Jakobsson 5 dan
Förutom på Lilla-Nakaima tränar Henrik även i Iyasaka Aikido klubb och Minnano Aikido klubb.
Jag började med aikido i slutet av 80-talet. Aikidon har betytt olika saker för mig i olika skeenden av livet. Aikido handlar för mig om kommunikation, en övning i kommunikation. Då är det viktigt att vara tillåtande. När vi tillåter varandra att uttrycka oss, då får vi också möjlighet att öva oss i att lyssna. Det är först när jag lyssnar på din fråga som jag kan ge dig ett meningsfullt svar.

Keiko, det vi vanligen kallar träning, är ett sätt att öva oss i att förstå vår omgivning och att samarbeta med de människor vi möter i vardagen. Aikido förutsätter att vi är tillåtande. Vi måste låta vår partner agera för att vi ska kunna öva vår aikido. Utan partner finns ingen aikido. En stor fördel med att inte tävla är att det är lätt att besöka andra klubbar med deras medlemmar, för att mötas just i aikidon. Vi behöver inte alla göra likadant, vi kan ändå mötas i vår aikido. Jag har ofta med mig keiko-gi när jag reser och har hunnit besöka flera dojo i olika länder.

  • Namn: Henrik Jakobsson
  • Födelseår: 1974
  • Grad: 5 dan shidoin
  • började träna aikido i slutet av 80-talet
Henrik Jakobsson
Henrik Jakobsson

Bratislav Stankovic 2 dan började träna aikido 1997 på Iyasaka Aikido klubb. Min pedagogiska utbildning och erfarenhet är mestadels som behörig gymnasie tekniklärare där jag har arbetat tiotal år som tekniklärare på både Komvux och Gymnasiet. Jag har gått flera tränarutbildningar: Idrottsförbundets Grundtränarutbildning nivå 1, Svenska Budo- och kampsportsförbundets Tränarutbildning steg 1 och 2, Aikidoförbundets och budoförbundet barninstruktörsutbildning, Aikido fukushidoinutbildningen genom Svenska Aikidoförbundet. Mina inspirationskällor är alla de kunniga och trevliga aikidokas och senseis jag träffat på aikidomattan. Jag föredrar mjuk och rörlig aikido. Internationella aikidoerfarenheter: har tränat aikido i Sverige, Japan, Norge, Serbien, Thailand, Frankrike, Ryssland, Island. Födelseår: 1964 Grad: 2 dan fukushidoin Började träna aikido på Iyasaka hösten 1997.

Bratislav Stankovic
Bratislav Stankovic

Eric Andersson är första kuy i aikido sedan flera år. Eric har tränat aikido hos Åke och Béatrice sedan han var 10 år. Eric har gått Svenska Budo- och kampsportsförbundets Tränarutbildning steg 1, Aikidoförbundets och budoförbundet barninstruktörsutbildning och är en duktig barn- och ungdomstränare. Inspirationskällor: Åke Bengtsson m fl. Internationella aikidoerfarenheter: – Födelseår: 1993 Grad: 1 kyu Började träna aikido: 2005

Eric Andersson
Eric Andersson

Stefan Ternow har gått Svenska Budo- och kampsportsförbundets Tränarutbildning steg 1 och 2, MotoriQ m m. Inspirationskällor:- Internationella aikidoerfarenheter:- Födelseår: 1967 Grad: 1 kyu Började träna aikido: 2011.

Stefan Ternow
Stefan Ternow

Reija Heikkilä 3kyu tränade tidigare i Nacka Aikidoklubb och är nu hos oss en uppskattad assistent till barngruppen. Aikido för mig är som en trogen vän. Den ger en härlig energi som gör mig glad och avslappnad och ger en inre styrka och harmoni längs vägen. Energier möts, samarbetar och utvecklas tillsammans när vi tränar alla med alla och tillsammans bygger vi den harmoniska vägen / Aikidon. Inspirationskällor: Inspirationskällor är alla man tränar med, man får med sig alltid något nytt. Internationella aikidoerfarenheter: – Födelseår: 1977 Grad: 3 kyu Började träna aikido: 2016

Reija Heikkilä
Reija Heikkilä