Om Aikido

Aikido är en ung japansk fredlig kampkonst med gamla rötter.

Aikido är en modern japansk kampkonst som utvecklades efter andra världskriget av Morihei Ueshiba(1883-1969). Efter att ha tränat flera japanska stridskonster ville han utveckla en kampkonst som inte gick ut på att slåss och besegra sin motståndare utan att utvecklas och ha kul tillsammans. Aikido är Kampkonst, självförsvar och motion i ett packet!
Aikidotekniker kommer ifrån gamla samurai jujutsustilar som gjorts om efter andra världskriget bli mer anpassad för ett civilt civiliserad samhälle. Huvudsaker med denna moderna kampkonst med gamla anor är att kunna undvika att bli skadad och kontrollera motståndaren istället för att skada honom. Aikido är ett humant självförsvar och livåskådning. Aikido har fokus på en livslång träning utan skador och samarbete och empati med sin träningspartner. Det tar lång tid att bemästra denna kampkonst som bygger på kroppens anatomi, mekaniska och fysiska lagar. Baserat på sina erfarenheter skapade Ueshiba det som kom att kallas Aikido. Ordet aikido bygger på tre ord: Ai, Ki, Do.
-Ai harmoni, Ki energi, Do väg. De harmoniska krafternas väg.

 

Aikido är kampkonst, självförsvar och motion – inte en sport,

Trots att aikidon under åren vuxit i popularitet och spritts över hela världen har den förblivit budons mål trogen och i enlighet med Ueshibas ideal skiljer den sig från andra kampkonster i och med att tävlingsmomentet saknas i Aikido. Många tror att man måste vara stark och atletisk för att kunna försvara sig, Visst hjälper det att ha stark och frisk kropp men man måste inte ha det för att göra aikidotekniker. Vi har aikidokas som högt uppe i åldern fortfarande tränar aikido och deltar i den vardagliga träningen. Aikido är fostrande och en aktivitet som du kan lära, utvecklas och träna hela livet.
Aikido passar alla oavsett ålder, kön, muskelstyrka eller skicklighet. Du kommer som du är och tränar upp dig. Aikido ska vara roligt att träna. Att träna aikido är som en resa. Istället för att förlita sig på rå styrka och muskler använder Aikido rörelse och motståndarens styrka för att försvara sig. Utan attack behövs inget försvar. Bra rörelse och teknik skapar styrka och snabbhet.

 

I Aikido hjälper vi varandra att bli bättre

Inom Aikido finns ingen tävlingsverksamhet utan man kan säga att det är med sig själv man tävlar. Vi visar upp oss och våra färdigheter vid gradering och på uppvisningar. Information om gradering i Aikido: <http://lilla-nakaima.net/examination.html>Om Aikido gradering
Vissa ser Aikido som en kampkonst, andra som motion och eller självförsvar. Sanningen är någonstans där emellan. Du själv styr din träning ditt du vill ha den genom att öva mer på det du vill fokusera på. Atmosfären på en aikidoklubb är fylld med nyfikenhet, träningsvilja och ömsesidig respekt. De avancerade eleverna hjälper de yngre och nyare elever, alla lär av varandra i sin önskan att själva bli bättre och dela med sig av sina upptäckter. Instruktörerna visar med exempel hur träningen och tekniker ska gå till.

 

Aikido är som en stor internationell familj

Förutom det hälsosamma utövandet anammar de flest Aikidokas budons filosofi som livsstil. Nyckelord som respekt, ödmjukhet och självdisciplin ska genomsyra såväl träningen som vardagen hos en aikidoutövare(aikidoka). Lilla Nakaima samarbetar med Sveriges största Aikidoklubb Iyasaka och med Japanska Aikikai och Kobayashi dojo.
Våra instruktörer går på träningsläger i Sverige och utomlands och tar med sig kunskapen till våra elever.

 

Aikido i Sverige

I Sverige har man tränat Aikido sedan början på 60-talet. Idag är det cirka fyra tusen aikidoutövare i hundratal klubbar över hela Sverige. Svenska aikidoförbundet och Aikido hör till Svenska Budoförbundet som är den organisation som står bakom alla budo- och kampsporter, såsom t.ex. Aikido, Karate, Ju-jutsu och Kendo. Aikido, den harmoniska vägen. Aikido är inte bara en sjlvförsvarskonst som lär ut uråldrig japansk försvarsteknik, utan framför allt en metod att träna sin kropp och själ till välmående och harmoni. Ordet Aikido är sammansatt av tre japanska uttryck och kan översättas: vägen till harmoni med livskraften eller vägen till harmonisk anda. Fastän det tränas som ett självförsvar, är syftet med träningen just att uppnå denna harmoni, att öva sin smidighet, koncentration och följsamhet i rörelserna. Aikidons teknik är baserad på cirkelrörelser och på att aldrig konfrontera den anfallande kraften, men leda den åt sidan så att den föller den anfallande själv, utan att en kraftmätning blir nödvändig. Aikidons rörelser är till sin natur så eleganta och mjuka, att en väl utförd teknik nästan kan liknas vid dans. Det kan vara svårt att, när det utförs skickligt, inse hur kraftfull och effektiv Aikidons självförsvarsteknik är. Den anfallande tycks fällas med sådan lätthet att det hela verkar uppgjort. Inte förrän man själv har provat det, förstår man att det verkligen fungerar. Men det tar tid att lära sig den. Aikido är inte lätt att behärska och riktigt fullärd blir man inte ens på en livstid. Men just detta faktum är ett av de mest inspirerande inslagen i Aikido man kan träna i åratal utan att det blir monotont, utan att glädjen i att ständigt utvecklas avtar. Ingen tävlingär Fastän Aikido tränas som en självförsvarskonst, talar vi inte om motståndare. Den anfallande är min partner i träningen, som skall hjälpa mig i min utveckling. Vi övar tillsammans de graciösa rörelserna och den speciella koncentration det kräver. Den ende jag egentligen ska besegra är mig själv. Det finns inte heller några anfallstekniker i Aikido. Därför är tävling omöjlig.

 

En filosofisk konst

Teorierna bakom Aikidos träning och tekniker känns igen från de österländska filosofierna. Målet med träningen är att vinna harmoni i både kropp och ande, att skärpa sin koncentration och förmåga utveckla en personlig hälsa som bottnar i den frid som uppstår när man verkligen lär känna sig själv. Man kan tala om en slags meditation i rörelse, där varje träning är en form av reningsceremoni. Därför utvecklas man samtidigt i både skicklighet och ödmjukhet å det ena skulle inte gå utan det andra. Aikidos teknik och rörelsemönster har formats av den helhetssyn på människan, hennes kropp och själ, som har tusenåriga traditioner i Japan. Det går inte att lära sig dessa tekniker utan att också tränga in i deras bakomliggande idéer och filosofi. Aikido är konstruerad efter uråldriga österländska lagar, för i japan går teori och praktik alltid hand i hand. Dessa filosofier kan inte förstås utan att de övas. På så vis blir träningen också en fascinerande inblick i det japanska tänkandet.

Aikido har sitt ursprung i Daito-aiki-jutsu en stridskonst som grundades på 800-talet av prins Sadzumi, en av kejsar Eiwas söner. Den övades länge i hemlighet inom en liten grupp samurajer, krigaradeln. År 1911 började Morihei Ueshiba träna för Daito-skolans mästare Sokaku Takeda. Han var då 28 år, men hade redan som 14-åring börjat träna en mängd olika japanska stridskonster. Ueshiba uppnådde en oerhörd skicklighet men var inte nöjd. Han ville finna en väg att inte bara övervinna motståndaren, utan själva våldet i sig. Därför utvecklade han Aikido och började lära ut det. Till en början var han mycket noggrann med vilka som fick träna för honom, men med tiden tillåt han den allmänna spridning som Aikido har idag. Morihei Ueshiba tränade och lärde ut Aikido ända till sin död är 1969. Idag är hans sonson, Moriteru Ueshiba, Aikidos överhuvud (Doshu). Tusentals instruktörer finns spridda över hela världen.

 

Källa: Om Aikido, Svenska Aikidoförbundet