Henrik Jakobsson

Henrik Jakobsson

Förutom på Lilla-Nakaima tränar Henrik även i Iyasaka Aikido klubb och Minnano Aikido klubb.
Jag började med aikido i slutet av 80-talet. Aikidon har betytt olika saker för mig i olika skeenden av livet. Aikido handlar för mig om kommunikation, en övning i kommunikation. Då är det viktigt att vara tillåtande. När vi tillåter varandra att uttrycka oss, då får vi också möjlighet att öva oss i att lyssna. Det är först när jag lyssnar på din fråga som jag kan ge dig ett meningsfullt svar.

Keiko, det vi vanligen kallar träning, är ett sätt att öva oss i att förstå vår omgivning och att samarbeta med de människor vi möter i vardagen. Aikido förutsätter att vi är tillåtande. Vi måste låta vår partner agera för att vi ska kunna öva vår aikido. Utan partner finns ingen aikido. En stor fördel med att inte tävla är att det är lätt att besöka andra klubbar med deras medlemmar, för att mötas just i aikidon. Vi behöver inte alla göra likadant, vi kan ändå mötas i vår aikido. Jag har ofta med mig keiko-gi när jag reser och har hunnit besöka flera dojo i olika länder.

  • Namn: Henrik Jakobsson
  • Födelseår: 1974
  • Grad: 5 dan shidoin
  • började träna aikido i slutet av 80-talet

Henrik Jakobsson