Henrik Jakobsson


Henrik Jakobsson 5 dan började träna i slutet av 80-talet. Förutom på Nakaima tränar Henrik även i Minnano Aikido klubb där han är ordförande och tränare.

Aikido handlar för mig om kommunikation. Keiko, det vi vanligen kallar träning, är ett sätt att öva oss i att förstå vår omgivning och att samarbeta med de människor vi möter i vardagen. Aikido förutsätter att vi är tillåtande. Vi måste låta vår partner agera för att vi ska kunna öva vår aikido. Utan partner finns ingen aikido. Jag började med aikido i slutet av 80-talet. Aikidon har betytt olika saker för mig i olika skeenden av livet. En stor fördel med att inte tävla är att det är lätt att besöka andra klubbar med deras medlemmar, för att mötas just i aikidon. Vi behöver inte alla göra likadant, vi kan ändå mötas i vår aikido. Jag har ofta med mig aikidodräkten när jag reser och har hunnit besöka flera dojo i olika länder.


Namn: Henrik Jakobsson
Födelseår: 1974
Grad: 5 dan Aikikai Aikido Shidoin

Henrik Jakobsson