Bratislav Stankovic

Bratislav Stankovic 2 dan började träna aikido 1997 på Iyasaka Aikido klubb. Har gått flera tränarutbildningar: Idrottsförbundets Grundtränarutbildning nivå 1, Svenska Budo- och kampsportsförbundets Tränarutbildning steg 1 och 2, Aikidoförbundets och budoförbundet barninstruktörsutbildning, Aikido fukushidoinutbildningen genom Svenska Aikidoförbundet. Har även pedagogisk utbildning och erfarenhet som behörig gymnasietekniklärare där han har arbetat tiotal år som tekniklärare på både Komvux och Gymnasiet.

Bratislav säger att hans inspirationskällor är alla de kunniga och trevliga aikidokas och instruktörer han träffat på aikidomattan. Han föredrar mjuk och rörlig aikido. Har även tränat Shotokan karate, Svenska jujutsu förbundets Ju-jutsu och Tai chi.

Internationella aikidoerfarenheter: har tränat aikido i Sverige, Japan, Norge, Serbien, Thailand, Frankrike, Ryssland, Island.

Födelseår: 1964

Grad: 2 dan Aikikai Aikido Fukushidoin

Började träna aikido hösten 1997 på Iyasaka Aikidoklubb

Bratislav Stankovic
Bratislav Stankovic