Aikido är en ung kampkonst med gamla rötter

Aikido är en modern kampkonst med gamla rötter som utvecklades i Japan efter andra världskriget av Morihei Ueshiba(1883-1969). Efter att ha tränat flera japanska stridskonster ville han utveckla en kampkonst som inte gick ut på att slåss och besegra sin motståndare utan att utvecklas tillsammans.
För att kunna utvecklas tillsammans genom att använda färdigheter från traditionell budo har vi i Aikidon tagit bort all tävling. I Aikido tränar vi tillsammans. Vi har ingen motståndare, vi har istället en eller flera partner. Vi tränar tillsammans, alla med alla oavsett hur länge vi tränat, både män och kvinnor.
Barn och ungdomar har egna grupper.

Ordet aikido bygger på tre ord: Ai, Ki, Do.
-Ai harmoni, Ki energi, Do väg. De harmoniska krafternas väg.
För mer info om Aikido besök Svenska Aikidoförbundet Svenska Aikidoförbundet