Träning och träningstider

Våra träningstider är:

Tisdagar

  • Barngrupp (7-10 år) kl 18:00-19:00
  • Ungdomsgrupp (11-13 år) kl 19:00-20:00
  • Vuxna (14 år och uppåt) kl 20:00-21:15

Torsdagar

  • Vuxna (14 år och uppåt) kl 20:00-21:30

Vi tillämpar fri gästträning för medlemmar från klubbar som behandlar våra medlemmar på samma vis.

Avgift:
Kostnaden för träningen är uppdelad i två delar: medlemsavgift och träningsavgift.
Medlemsavgiften på 150 kr gäller hela kalenderåret och täcker föreningens kostnader för försäkring, administration samt medlemskap i Svenska budo- och kampsportförbundet..

Träningsavgiften gäller per termin och betalas när terminen börjar.
Terminerna sammanfaller ungefärligt med skolans terminer.
Träningsavgift-Vuxna: 500kr
Barn/ungdomar 7-18år: 300kr

Familjerabatt:
Första familjemedlemmen, barn eller vuxen, betalar full träningsavgift 300 resp 500kr.
Från och med familjemedlem nummer två gäller rabatt med 100kr för den andra medlemmen.
OBS! Gäller endast familjemedlemmar.
Betalning till: Nakaima Aikidoklubb
Plus Giro: 402053-3


Köpa dräkt?
Vill du köpa dräkt? Några ställen du kan vända dig till:

Gradering:
Gradering är en del av aikidon. Vid en gradering visar du upp att du lärt dig mer och att din aikido utvecklats.
Grader för vitt bälte är 12 – 1 kyu. 12 – 7 kyu är barngrader. Grader från och med 6 kyu är vuxengrader.
Grader för svart bälte är 1 – 8 dan.
Barn får en färgmarkering till sitt bälte vid godkänd gradering.
Vuxna bär hakkama från och med 3 kyu.

Graderingskrav:
Länk till graderingskrav
Länk till krav vad barn ska kunna för varje kyu grad
Länk till krav vad vuxna ska kunna för varje kyu grad
Länk till krav vad vuxna ska kunna för svartbältesgraderer

Om du har några frågor skicka ett mail till oss på

Träningstips:
Iyasaka Instruction Series på Youtube:

Här kan du ladda ner en kort praktisk instruktion om aikidoträningen.
Aikido dojo Etikett

Här kan du ladda ner en japansk ordlista med ord som används i aikidoträningen.
Japansk Aikido ordlista

Här kan du ladda ner en graderingstekniker för de olika grader som används i vår förening.
Japansk Aikido ordlista


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.